‘Luisteren naar zeevarenden zelf’ – Priority for Listening to Seafarers First at Cardiff Research Centre

Verslag bezoek SIRC Conferentie, Cardiff, 29-30 juni 2016. Luisteren naar zeevarenden zelf –

SIRC Symposium Cardiff, June 29-30   ‘Listening to the Seafarers Themselves’  (Rev Stefan Francke) see below for full ENGLISH report.

SIRC Symposium (Large)

Op 29-30 juni werd in Cardiff de 21ste verjaardag van het Seafarers International Research Centre (SIRC) gevierd met een symposium. Namens de ICMA mocht ik daarbij aanwezig zijn – samen met meer dan 80 afgevaardigden uit de maritieme industrie, gerelateerde organisaties en de wetenschappelijke wereld.

Het was allereerst goed om in de onderlinge ontmoetingen te ervaren dat de ICMA positieve associaties oproept. Het maritieme welzijnswerk heeft nog altijd een goede naam.

Op het symposium werden verschillende papers gepresenteerd met de resultaten van recent onderzoek. Als het gaat om factoren die het gebruik van “mandatory equipment” beïnvloeden – design, motivatie en training – blijken de ervaringen van zeevarenden zelf van groot belang. SIRC’s methode van etnografisch onderzoek, startend bij de leefwereld van de zeevarenden en vervolgens verbredend door middel van vragenlijsten, is zeer productief. Zoals ook een Oekraïense HWTK aangaf bij de opening van de conferentie: SIRC zorgt voor aanbevelingen die voortkomen uit de praktijk. Natuurlijk is de werkelijkheid ook dan vaak weerbarstiger en complexer dan je zou hopen – zo bleek uit de discussies die op de presentaties volgden.

De “menselijke factor” kwam ook naar voren bij andere onderwerpen op het symposium: ervaringen met verstekelingen, frustraties met havenpersoneel en de (soms) spanningsvolle relatie tussen schip en kantoor. Nuttig voor maritieme pastores om kennis van te nemen, omdat deze zaken in de gesprekken aan boord ongetwijfeld aan de orde zullen komen. Het is goed om oplettend te zijn op de aanwezigheid van menselijke drama’s, druk van buiten, corruptie, etc. etc.

SIRC en ICMA delen eenzelfde focus: de leefwereld aan boord. Beide bevinden we ons in goed international gezelschap. We hebben gemeenschappelijke belangen qua onderzoek. Het is belangrijk om deze verbondenheid te koesteren.

July 2016, Stefan Francke     (De powerpoints van de presentaties zijn te vinden op: http://www.sirc.cf.ac.uk/SS2016.aspx)

On June 29-30, the Seafarer’s International Research Centre (SIRC) celebrated its 21st. anniversary with a symposium in Cardiff (Wales). Rev. Stefan Francke of ICMA member: ‘Stichting Pastoraat Werkers Overzee, Netherlands’ Foundation Providing Pastoral Care for Workers in Dredging and Marine Construction attended on ICMA’s behalf. There were more than 80 representatives from maritime industry, related organizations and academic departments. Research methods and outcomes of research with seafarers were under discussion over two days. Alongside this Rev Francke reported that the symposium provided for many conversations between the sessions, especially in seeking positive connections for ICMA in the academic environment. Maritime welfare work maintains an important reputation in this context.

During the symposium, different papers were presented, showing the results of SIRC’s recent research. The primary focus of research are the experiences of seafarers themselves. Covering a range of topics and contexts including; use of mandatory equipment: design, motivation (“buy in”) and training. SIRC’s ethnographic method has been particularly productive, starting in the seafarer’s everyday environment and subsequently widening the scope with questionnaires. A Ukrainian Chief Engineer stated at the opening of the conference: SIRC provides “real life” recommendations. Relating complexity of the research to real life situations is a constant theme for engagement on these topics.

The “human factor” was evident across the programme of the symposium: including experiences with stowaways, frustrations with port personnel and the (sometimes) tense relationship between ship and office. Rev. Francke emphasized that for chaplains, these topics are most relevant, because they will come up in conversations on ships. Realising an awareness of human dramas, outside pressures, corruption, etc. is most important to engaging the seafarer.

SIRC and ICMA share the same focus: everyday life on board. A research organization like SIRC and ICMA are both are in good international company. We have common interests regarding research. We have to cherish this interconnection.
July 2016, Stefan Francke       The symposium powerpoint presentations can be found at: http://www.sirc.cf.ac.uk/SS2016.aspx

Richard Kilgour. General Secretary ICMA