FISHING : ICMA highlights illegal, unreported, unregulated fishing (IUU) issues from FAO

ICMA Chairman Fr Bruno Ciceri is presently in Rome following proceedings of the FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations.  The recent notice from the FAO regarding strengthening regulation of IUU activity with the Port State Measures Agreement means that inspection for illegal, unreported and unregulated fishing follows from this FAO accord affecting over 30 states including the whole European Union block of members. Further detailed reports, information, comment and other links will be found for this and many other issues at the FAO site.

The ICMA General Secretary Richard Kilgour has recently returned from visits in E.Asia to ICMA members working with fishers in the ports of Kaohsuing and Pusan. He emphasised the continuing importance of maintaining support and advocacy for fishers, and recognised the important task of connecting with fishers and their families through the extensive ministry of our member organisations.

FullSizeRender
The General Secretary Richard Kilgour meets (left) Rev Danny Chen (Director) PCT Seamen’s and Fishers Service Centre at Kaohsuing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Luisteren naar zeevarenden zelf’ – Priority for Listening to Seafarers First at Cardiff Research Centre

Verslag bezoek SIRC Conferentie, Cardiff, 29-30 juni 2016. Luisteren naar zeevarenden zelf –

SIRC Symposium Cardiff, June 29-30   ‘Listening to the Seafarers Themselves’  (Rev Stefan Francke) see below for full ENGLISH report.

SIRC Symposium (Large)

Op 29-30 juni werd in Cardiff de 21ste verjaardag van het Seafarers International Research Centre (SIRC) gevierd met een symposium. Namens de ICMA mocht ik daarbij aanwezig zijn – samen met meer dan 80 afgevaardigden uit de maritieme industrie, gerelateerde organisaties en de wetenschappelijke wereld.

Het was allereerst goed om in de onderlinge ontmoetingen te ervaren dat de ICMA positieve associaties oproept. Het maritieme welzijnswerk heeft nog altijd een goede naam.

Op het symposium werden verschillende papers gepresenteerd met de resultaten van recent onderzoek. Als het gaat om factoren die het gebruik van “mandatory equipment” beïnvloeden – design, motivatie en training – blijken de ervaringen van zeevarenden zelf van groot belang. SIRC’s methode van etnografisch onderzoek, startend bij de leefwereld van de zeevarenden en vervolgens verbredend door middel van vragenlijsten, is zeer productief. Zoals ook een Oekraïense HWTK aangaf bij de opening van de conferentie: SIRC zorgt voor aanbevelingen die voortkomen uit de praktijk. Natuurlijk is de werkelijkheid ook dan vaak weerbarstiger en complexer dan je zou hopen – zo bleek uit de discussies die op de presentaties volgden.

De “menselijke factor” kwam ook naar voren bij andere onderwerpen op het symposium: ervaringen met verstekelingen, frustraties met havenpersoneel en de (soms) spanningsvolle relatie tussen schip en kantoor. Nuttig voor maritieme pastores om kennis van te nemen, omdat deze zaken in de gesprekken aan boord ongetwijfeld aan de orde zullen komen. Het is goed om oplettend te zijn op de aanwezigheid van menselijke drama’s, druk van buiten, corruptie, etc. etc.

SIRC en ICMA delen eenzelfde focus: de leefwereld aan boord. Beide bevinden we ons in goed international gezelschap. We hebben gemeenschappelijke belangen qua onderzoek. Het is belangrijk om deze verbondenheid te koesteren.

July 2016, Stefan Francke     (De powerpoints van de presentaties zijn te vinden op: http://www.sirc.cf.ac.uk/SS2016.aspx)

On June 29-30, the Seafarer’s International Research Centre (SIRC) celebrated its 21st. anniversary with a symposium in Cardiff (Wales). Rev. Stefan Francke of ICMA member: ‘Stichting Pastoraat Werkers Overzee, Netherlands’ Foundation Providing Pastoral Care for Workers in Dredging and Marine Construction attended on ICMA’s behalf. There were more than 80 representatives from maritime industry, related organizations and academic departments. Research methods and outcomes of research with seafarers were under discussion over two days. Alongside this Rev Francke reported that the symposium provided for many conversations between the sessions, especially in seeking positive connections for ICMA in the academic environment. Maritime welfare work maintains an important reputation in this context.

During the symposium, different papers were presented, showing the results of SIRC’s recent research. The primary focus of research are the experiences of seafarers themselves. Covering a range of topics and contexts including; use of mandatory equipment: design, motivation (“buy in”) and training. SIRC’s ethnographic method has been particularly productive, starting in the seafarer’s everyday environment and subsequently widening the scope with questionnaires. A Ukrainian Chief Engineer stated at the opening of the conference: SIRC provides “real life” recommendations. Relating complexity of the research to real life situations is a constant theme for engagement on these topics.

The “human factor” was evident across the programme of the symposium: including experiences with stowaways, frustrations with port personnel and the (sometimes) tense relationship between ship and office. Rev. Francke emphasized that for chaplains, these topics are most relevant, because they will come up in conversations on ships. Realising an awareness of human dramas, outside pressures, corruption, etc. is most important to engaging the seafarer.

SIRC and ICMA share the same focus: everyday life on board. A research organization like SIRC and ICMA are both are in good international company. We have common interests regarding research. We have to cherish this interconnection.
July 2016, Stefan Francke       The symposium powerpoint presentations can be found at: http://www.sirc.cf.ac.uk/SS2016.aspx

Richard Kilgour. General Secretary ICMA

The Story of Seafarer Welfare ‘All for us’ Day of the Seafarer

The ‘story of seafarer welfare’ continues to reflect the challenges and response of welfare societies in many situtaions and conditions. Approaching the International Day of the Seafarer 2016 the Apostleship of the Sea reports from Mauritius how real human contact matters as first responders on the ground from our mission societies continue to minister at the real point of need …..

Apostleship of the Sea (AoS) Port Louis chaplain Fr Jacques-Henri David has been visiting the crew of MV Benita who are anxious and distressed following the incident.“The ship drifted towards the southern coast of Mauritius during the night of June 16th and hit Le Bouchon reef in the early morning of June 17th,” said Fr Jacques-Henri.    The ship was on its way from India to Durban, South Africa, and got into trouble after an incident on board.  “Several crew members say they are very traumatised and they all seem genuinely concerned for each other’s welfare,” said Fr Jacques-Henri. “The fourth engineer has been hospitalised and authorities are waiting for him to regain consciousness so he can help with inquiries. He is said to be able to provide vital clues in the case,” he added.

Fr Jacques-Henri said one seafarer was in custody and two others are on board the ship, working with a salvage company.  The captain and the rest of the seafarers are being cared for by the Philippines Consulate, he said.  Fr Jacques-Henri was able to recover some of the crews’ personal belongings such as jackets, sandals and T-shirts from the ship.He is also making arrangements to visit the hospitalised crew member and the seafarer in prison.  “The local shipping agent is negotiating for the seafarers to be paid their salaries promptly,” Fr Jacques-Henri said.

Fr Jaques Henri David, Mauritius
Fr Jaques Henri David, Mauritius

IMO Day of the Seafarer 2016 – ISWAN Welfare Awards

25th of June is the official United Nations day of observance when we join with the International Maritime Organisation IMO in placing the ‘seafarers’ of the world upmost in our thoughts as the theme of the day this year highlights is ‘At Sea for All’. In his annual message for Day of the Seafarer, IMO Secretary-General Kitack Lim said: “this year, on the Day of the Seafarer, we are once again asking people everywhere to show their appreciation for the seafarers that quietly, mostly unnoticed, keep the wheels of the world in motion”.

dos

Follow what the Secretary General says on this Youtube delivery for the ocassion.  Also at this time seafarer welfare services and especially those who work in centres and in visiting ships around the world are being honored in Manila in the Philippines as ISWAN stage their annual welfare awards with the Secretary General of IMO. Shortlist details have been provided by ISWAN who organise the annual event. Amongst those named are representatives of the broad membership of ICMA societies:

For Seafarers’ Centre of the Year (sponsored by Wrist Ship Supply): Stella Maris, Barcelona, Spain; MTS Busan, South Korea; Stella Maris, Mackay-Hay Point, Australia; Port Arthur International Seafarers Center, USA; MTS Townsville, Australia; MTS, Victoria- Australia

For The Dr Dierk Lindemann Welfare Personality of the Year*; Organisation (sponsored by The International Chamber of Shipping):AMOSUP; Humans At Sea; Hunterlink

For The Dr Dierk Lindemann Welfare Personality of the Year; Individual (sponsored by The International Chamber of Shipping):Pst Joseph Chacko (India); Howard Drysdale (UK); Rev Stephen Miller (East Asia); Maike Puchert (Germany); Fr Edward Pracz (Poland); Roger Stone (UK)

Richard Kilgour.

 

 

LATEST UPDATE : ICMA Philippines Cultural Immersion Course

filipinoPlaces are filling up for the specialist ICMA course September 24th to October 2nd 2016 in Manila Philippines. So far we have 25 places requested for the course. This cultural immersion course for Port Based Welfare Professionals has limited places for 50 people. It is open to every member organisation of ICMA to send participants.  Please refer to the details and pre-application materials on the appropriate post in this website. We are needing numbers of participants by end of May.

Richard Kilgour. General Secretary. ICMA

 

MLC 2006 Advanced Training June 2016

Professional Development update: The German Seaman’s Mission will hold Advanced MLC Training at Bremerhaven 13th-17th June 2016 .

Imrpoving knowledge of the Martime Labour Convention is goal of the special Training Event.This training will use case studies and examples from the practice of  port based welfare providers for learning about the the MLC 2006.

In other news ISWAN is publicising how MLC 2006 is being considered for review with the ITF:

At this time ICMA learn of the announcement that the International Transport Workers Fedaration (ITF) are to work with Seafarers’ Rights International (SRI) to review the effectiveness of the MLC 2006.  A recent PRESS RELEASE from Seafarers Rights’ International stated: “As the third anniversary of the entry into force of the Maritime Labour Convention 2006 (MLC) approaches, Seafarers’ Rights International (SRI) is embarking on a comprehensive study on the effectiveness of the Convention. The study has been commissioned by the International Transport Workers’ Federation. It will be an in-depth and independent study into both the implementation and the enforcement of the Convention.”

Richard Kilgour. General Secretary ICMA

ICMA : The Cruise Industry & Pastoral Care 2017

Hamburg_Cruise_Center_Steinwerder_11

News reports today show the arrival of the world’s largest cruise ship at Southampton UK.

The ICMA Executive Committee is  calling for a seminar for chaplains working with crusie ships to meet for discussions on the issues of Cruise Ships and providing Pastoral Care.

The General Secretary Rev Richard Kilgour says:  “Pastoral Care is a priority for all professional maritime welfare providers.” With the expansion of the cruise industry worldwide  ICMA members are planning to meet to consider appropriate responses for seafarer welfare. A seminar is to being planned in the port of Hamburg in March  2017. ICMA will provide plans, details and dates in due course.

Richard Kilgour. General Secretary ICMA.

AHOY! Training and Immersion Course in Service of Seafarers from the Philippines

Considering the high number of Filipino seafarers who visit port based welfare centres around the world, it is appropriate to provide ship visitors and port-based welfare providers with the opportunity to learn more about their world so as to serve them better.  ICMA’s AHOY Training and Immersion Course will run from Sept. 24 – Oct. 2 in Manila and will allow participants to gain a first-hand knowledge of Filipino seafarers’ social and cultural background.  To register or for more information, contact icmaahoy@icma.as.

Pre-registration for the course is now open!  For more information, please read this letter of invitation.

Important information on course Manila Accommodation, Course Registration, and Booking Requirements.

Documents for registration are available here for download:

1. Pre-Registration Form (return by May 31st).
2. Brief “Course Participant Questionnaire” (Word and .pdf)
3. Detailed AHOY Course programme.

AHOY poster

(Geneva 17th February) ICMA Delegation Advocates for Mariners at ILO

ILO delegation(left) Rev Canon Ken Peters (right) Douglas Stevenson esq.

Douglas Stevenson writes:  ‘as chair of International Christian Maritime Association’s (ICMA) Standing Delegation to the International Labour Organisation (ILO), I, along with vice-chair Rev Canon Ken Peters, represented ICMA at two recent back-to-back meetings.ILO, headquartered in Geneva, Switzerland creates international standards for decent working conditions. Unique among specialized agencies of the United Nations, the ILO includes representatives of trade unions and employers in addition to governments in its deliberations.

Seafarers’ welfare is a high priority item on the ILO maritime sector’s agenda. Because organizations connected to ICMA provide almost all seafarers’ services worldwide, the organization has—since its founding in 1969—played a prominent role as a non-governmental organization in ILO deliberations.

Meeting of the Maritime Labour Convention Special Tripartite Committee (STC)  The Special Tripartite Committee (STC) considered proposals to amend the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) that would …

  1. Require shipowners to pay seafarers’ wages while held captive by pirates
  2. Address shipboard harassment and bullying
  3. Extend the validity of MLC, 2006 inspection certificates in certain circumstances

ICMA strongly supported the principle of paying wages to seafarers while held captive by pirates, as did all virtually all other STC participants. The STC got bogged down, however, on agreeing to technical language acceptable to all. The STC created a tripartite working committee to prepare proposals, including amending the MLC, 2006 to address the issues related to protecting seafarers’ wages when held captive by acts of piracy and armed robbery. The working group is to present proposals to the STC before its next meeting.
The STC adopted a recommendation to amend the MLC, 2006 by including bullying and harassment in guidelines for health and safety protection. The STC also adopted a recommendation to amend the MLC, 2006 by allowing extensions of inspection certificates for up to five months in certain circumstances.

Ad Hoc Tripartite Maritime Committee for the Seafarers’ Identity Documents Convention     At the conclusion of the STC, the Ad Hoc Tripartite Maritime Committee for the Seafarers’ Identity Documents Convention convened to update the technical requirements for Seafarers’ Identity Documents issued under the Seafarers’ Identity Document Convention (ILO-185). The technology for biometric identification documents that existed when ILO-185 was adopted in 2003 is now obsolete, and card readers for that technology are no longer commercially available. The committee agreed to amend the annex to ILO-185 by adopting modern standards used in the aviation industry. While discussions around biometric standards were considered, it was heartening to hear statements by governments, unions and shipowners on the importance of ILO-185 in promoting seafarers’ shore leave access. The committee adopted a resolution on facilitating seafarers’ access to shore leave.

Ken and I briefed committee participants of seafarers’ shore leave issues observed by port chaplains, and we presented an introductory statement on behalf of ICMA during the committee’s plenary meeting.

Read the Statement to the Ad Hoc Tripartite Maritime Committee for the Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185) here.

by Douglas B. Stevenson, Esq., Chairman of ICMA ILO delegation.

ENDS

BARCELONA – Week of Prayer for Christian Unity 2016

BARCELONA 21st January (in the week of prayer)  Stella Maris Barcelona hosted a traditional ecumenical celebration.  Deacon Ricardo Rodriguez-Martos for the AoS was joined by other local Christian communities; Russian Orthodox Anglican St.George, German Evangelical. Fr Ricardo said that with the AoS.. “we make a small contribution in this way to Christian Unity”

IMG_0086
Deacon Ricardo sharing the prayers for unity

During the ‘week of prayer’ ICMA shared also in the world wide prayer cycle which was prepared by the Christian Churches in Latvia for 2016 . At the ICMA UK & Ireland regional meeting hosted at the Fishermen’s Mission HQ the following prayer was shared on the theme of the week :

Dear friends in Christ, ICMA is ecumenical in formation and practice; we gather together in this service of prayer for unity, to thank God for the dignity of our Christian vocation, described in the words of St. Peter: “You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God’s own people, in order that you may proclaim the mighty acts of him who called you out of darkness into his marvellous light”. We pray this year with the Christians of Latvia, who have prepared this service in the hope that we may grow in our communion with our Lord Jesus Christ and with all our brothers and sisters.  AMEN

ICMA 27th January 2016